چشم اندازه های واقعی

posted Mar 4, 2013, 11:09 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Mar 4, 2013, 11:22 PM ]
یکی از توصیه هایی که من همیشه برای عملیاتی شدن موثر راهبردها برای نزدیک شدن به چشم انداز و اهداف راهبردی سازمان داشته ام این است که مدیران سازمان بایست آینده را برای خود و سازمان شان به تصویر بکشند. نقاشی کردن راهبردها یا تهیه فیلمی از آینده از جمله موثرترین ابزارها برای این کار است که نباید از آنها غافل شد تقریبا هر کاری غیر از اینها بی فایده است و چشم انداز، راهبرد و اهداف حرام کردن کاغذ و از بین بردن جنگل ها نخواهد بود.

Comments