تصویر استراتژیک شما

posted Feb 4, 2013, 12:22 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 4, 2013, 12:23 AM ]

گفتگویی داشتم با یکی از دوستان درباره به تصویر کشیدن آینده استراتژیک سازمان به اینجا رسیدیم که بد نیست تصویر مدیران سازمان را در آینده (مثلا ۲۰ سال بعد) را داشته باشیم تا بتونیم در نمودار سازمانی که برای آینده پیش بینی می کنیم عکس آنها را هم قرار بدیم.

جالبه بدونید وب سایت های و نرم افزارهایی هستند که با گرفتن عکس الان شما و پرسیدن برخی پرسش ها عکس شما را در آینده به شما تحویل می دهند. من که استفاده کردم به نظرم جالب اومد اگر شما هم خواستید تصویر استراتژیک خودتون را ببینید از وب سایت بیست سال آینده استفاده کنید.

Comments