آیا شما هم چشم اندازهای مصوری دارید؟

posted Jul 22, 2013, 7:32 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 22, 2013, 7:33 AM ]

وقتی نتیجه کارگروه های مختلف را که در زمینه مدیریت استراتژیک (راهبردی) کار شده است، به من ارجاع داده میشه تا آنها را بررسی کنم و همین چند روز گذشته نمونه ای از این نوع کار را داشتم به دست اندرکاران مهمترین توصیه ای که دارم این است که اگر بتوانید چشم اندازها و راهبردهایتان را به تصویر بکشید می توان فهمید که در تعیین و طراحی آنها موفق بوده اید. به تصویر درآوردن چشم انداز و راهبردها یکی از موفق ترین روش های پیاده سازی اثربخش آنها است. پروژه اتاق بیمار ۲۰۲۰ یکی از نمونه های کاربردی در این رابطه است.