آیا شما هم برای سازمان تان رویایی قدرتمند در سر دارید؟

posted Aug 3, 2013, 6:43 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 3, 2013, 6:48 AM ]

بارها به دوستانی که در زمینه مدیریت استراتژیک کار می کنند گفته ام از مدیران سازمان نخواهید تا در جلسات خسته کننده تدوین ماموریت و چشم انداز سازمانی به گونه های مرسوم شرکت کنند چرا که حاصل آن بیش از نوشته هایی سرد و بی روح روی تکه هایی از کاغذ نیست که فقط سبب ضایع شدن درختان این مرز و بوم می شود... برای رسیدن به چشم انداز سازمانی و راهبردهای ناشی از آن کافیست پس از کمی توضیحات، مدیر (یا گروه مدیریت) سازمان را با یک یا چند نفر طراح، فیلمساز، گرافیست، نقاش ویا انیمیشن ساز تنها بذارید تا بر اساس قدرت رویا پردازی خودشان چشم انداز سازمان را به بهترین شیوه طراحی کنند. برای شروع به نمونه ای که شرکت هوندا اخیرا منتشر کرده است نگاهی بیندازید: