استراتژی گل آقایی

posted May 7, 2013, 4:29 AM by حسین صادق‌فر   [ updated May 7, 2013, 4:33 AM ]
حتما شما هم یادتونه وقتی هفته نامه گل آقا چاپ میشد یه قسمت هایی داشت با عنوان مثلا ایران ۲۰ سال بعد ... که در ادامه تصویر تعدادی از مطالب این چنینی گل آقا را مشاهده می کنید. اون وقت ها کم سن و سال بودم و نمی دونستم هم میشه به آینده رسید و درونش افتاد و هم میشه آینده رو ساخت و اداره اش کرد... و وقتی این مطالب را می خوندم تنها طنز و سرگرم کنندگی اش واسم جالب بود. حالا که با مقوله ای به نام مدیریت استراتژی آشنا شدم می فهمم که چه خوب که گل آقا این قسمت رو ایجاد کرده بود و از سوی دیگر هم افسوس می خورم که چه حیف که نتونست و نتونستیم پیش بینی خوبی از ۲۰ سال آینده (که الان بهش رسیدیم) داشته باشیم. البته به نظرم شاید بهترین پیش بینی ها همان پیش بینی های گل آقایی بود که حیف و خدابیامرزدش همون رو هم الان نداریم...!

۰۰۰ حیف، کاشکی گل آقا می تونست با استفاده از ابزار مدیریت راهبردی پیش بینی های بهتری از امروز داشته باشه... و حیف که چه زود این ۲۰ سال گذشت... و باز حیف که برای ۲۰ سال بعدمون که خیلی زود هم می رسه هیچ پیش بینی از آینده نداریم...
Comments