شيوه هاي برون سپاري

posted Apr 5, 2010, 12:44 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:49 PM ]
شيوه هاي برون سپاري:
 
  • برون سپاري انگيزشي
  • برون سپاري مشاركتي
يادآوري مهم: سازمان نبايد فرآيندهاي محوري (core process) خود را برون سپاري نمايد.
 
Comments