تفاوت پيمانكاري و برون سپاري

posted Apr 3, 2010, 7:24 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:47 PM ]

تفاوت بين "پيمان‌كاري فرعي" با "بــــرون‌سپاری" در اين است كه در برون سپاری  تجـــديد ساختار يك سري فعاليت‌هاي ويژه با استفاده از منابع بيرون از سازمان كه توانمندي‌هاي ويژه‌اي را دارا مي‌باشند صورت مي‌پذيرد، در حالي كه در پيمان‌كاري فرعي قسمتي از فعاليت‌هاي سازمان با كمك پيمان‌كار انجام مي‌شود و تجديد ساختاري صورت نمي‌گيرد. براي درك بهتر موضوع به اين مثال توجه فرماييد:

فرض كنيد گرسنه شده ايد. اكنون براي رفع گرسنگي كافيست غذا بخوريد و بدين منظور يكي از روش هاي زير قابل انتخاب است غذا خوردن در منزل يا رستوران و يا خورد مقداري تنقلات كه از اولين فروشگاه خريداري كرده ايد و هيچ تفاوت ماهوي ندارد كه كدام روش را انتخاب مي كنيد. ضمن آنكه مي توانيد رفع گرسنگي را به تاخير بيندازيد و حتي براي مدتي فراموش كنيد.

حال فرض كنيد خداي ناكرده كليه هاي شما از كار افتاده و بايد دياليز شويد بدين منظور تنها يك راه حل وجود دارد بايد مطابق دستور پزشك معالج خود به بيمارستان رفته و به كمك دستگاه دياليز نسبت به تصفيه خون خود اقدام نماييد. شما نمي توانيد دياليز خودتان را مانند گرسنگي فراموش كنيد و بايد حتما مطابق زمانبندي خاصي كه پزشك تعيين كرده است درمان مرتبط را دنبال نماييد.

بدين ترتيب شما با خريد غذا و گرفتن خدمات يك رستوران رفع گرسنگي را به صورت پيمانكاري به انجام رسانيده ايد در حالي كه براي دياليز خون خودتان از خدمات برون سپاري سود جسته ايد چرا كه تا قبل از آن بدن شما قادر بود كه خود تصفيه خون را انجام دهد ولي بدن شما هيچگاه قادر نيست رفع گرسنگي نمايد.


 
ć
حسین صادق‌فر,
Apr 4, 2010, 9:27 PM
Comments