آیا جلسات شما هم این گونه است؟

posted Jan 1, 2012, 10:48 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 1, 2012, 10:49 PM ]

شاید برای شما هم پیش آمده باشه که وقتی در جلسه ای شرکت می کنید و جلسه تموم می شه اعضای جلسه درباره مصوبات و دیگر حرف هایی که در جلسه زده شده، گپ و گفت های خودمانی و غیررسمی دارند تا به مرور محیط جلسه را ترک کنند.  به نظر من این یک جور بازخورد گرفتن سریع از نتایج جلسه و کاری بسیار پسندیده است.

دیروز جلسه ای داشتیم درباره بیانیه خط مشی، چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف کلان شرکت ...، به محضی که جلسه پایان یافت اعضای جلسه با همدیگه شروع به صحبت راجع به مشکلات جاری شرکت کردند و کلا بی خیال خط مشی و اهداف شدند...

اون وقت می گن چرا پیشرفت نمی کنیم. وقتی تنها دغدغه سازمان، رفع مشکلات جاری باشه به نظر می رسه انتظار پیشرفت امری بیهوده است.

Comments