صورت جلسه

posted Jun 9, 2010, 11:39 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:56 PM ]

تنظيم صورت جلسه

صورت جلسات يكي از  اركان مهم مديريت جلسات مي باشند. اگر صورت جلسات به درستي تنظيم نشوند بسياري از تصميم هايي كه در جلسات مديريتي سازمان شما گرفته مي شود به دست فراموشي سپرده شده و از خاطر مي رود. علاوه بر اين مستندسازي به موقع و درست مصوبات جلسات و ثبت، نگهداري و اندازه گيري ميزان دستيابي به آنها باعث مي گردد زمان صرف شده شما كه از جمله گرانبهاترين سرمايه هاي سازمان است كاملا كارآمد و اثربخش گردد. خواهشمند است مقرر فرماييد براي اطلاع از نحوه تنظيم يك صورت جلسه مناسب سازماني نكات مطرح در مقاله "چگونه يك صورت جلسه بد ننويسيم" كه توسط مشاور مديريت  تدوين شده است مورد بهره برداري قرار گيرد.همچنين دراختيار گذاشتن تجارب گرانبهاي شما مدير گرامي در اين رابطه باعث پربار تر شدن اين مقاله خواهد شد. 
Comments