گام اول مدیریت دانش

posted Feb 20, 2013, 5:02 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 20, 2013, 5:09 AM ]

چند روزی هست از همکاری من در طرحریزی و پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در یکی از شرکت‌های معتبر مهندسی مشاور می گذرد. برای شروع و بعنوان اولین گام پروژه ساماندهی کتابخانه و مرکز اسناد این شرکت را در دستور کار قراردادیم و تا کنون با تلاش همکاران این پروژه این کار به خوبی در حال پیشرفت است. انشاءالله در سال آینده گام های بعدی را طرحریزی کرده و به سوی پیاده سازی مدیریت دانش حرکت مستمری را شروع خواهیم کرد. 

در شرکت های مهندسی مشاور که سرمایه اصلی آنها نیروی انسانی متخصص و دانش فنی است که آنها تولید می کنند اطلاعات حرف اول را می زند. بارها و بارها پیش آمده است که برای پروژه های مشابه افراد به دنبال تولید اطلاعات مشابه بوده اند در حالی که اعتبار و سودآوری یک شرکت مهندسی مشاور به استفاده مکرر از اطلاعات موجود و داشتن یک آرشیو فنی و مهندسی قوی است. البته خیلی ها فکر می‌کنند کپی کردن از طرح های مشابه برای استفاده در پروژه های جدید یکی از نقاط ضعف مهندسین مشاور است (اگر چه ممکن است این عقیده در برخی از موارد درست باشد) لیکن به نظر من اگر زمان کافی برای نوآوری در پروژه صرف شود اشکالی ندارد تا برای اصول مشترک از تجربیات گذشته و داده های موجود استفاده شود.


یادآوری: اخبار و یافته های پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در این شرکت مهندسی مشاور به صور مستمر در قسمت مدیریت دانش وب سایت مشاور مدیریت منتشر خواهد شد.

Comments