مديريت دانش چيست

posted Aug 7, 2010, 12:03 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:58 PM ]

تعريف مديريت دانش

ويكي پدياي فارسي مدیریت دانش را اين گونه تعريف مي كند: مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی (Knowledge management - KM) در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این سه جزء اصلی بنا می‌شود:

  • افرادی که تولیدکننده و یا مصرف کننده این اندوخته‌ها هستند،
  • فرآیندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند،
  • ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه‌های علمی را آسان می‌کنند. 
 
Comments