ایزو ۱۰۰۱۵ در یک نگاه

posted Dec 1, 2013, 10:18 PM by حسین صادق‌فر
استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ راهنمای مناسبی برای مدیریت آموزش در سازمان است. اخیرا برای طرح در جلسه ای اهم الزامات این استاندارد را به شرح تصویر زیر نقشه کرده و درباره آن توضیحاتی ارایه داشتم. اگر متن این استاندارد را برای سازمان خود لازم دارید از تماس با مشاور مدیریت دریغ نفرمایید.

Comments