ابزار مديريت‎ > ‎HSE‎ > ‎

توجهات لازم در شناسايي و ارزيابي مخاطرات 2

posted Sep 1, 2012, 11:29 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Sep 1, 2012, 11:39 PM ]

·         سلامت شغلي و كنترل هاي محيطي

·         حفاظت شخصي و تجهيزات نجات

·         پيشگيري و حفاظ از آتش

·         نشانه ها، علايم و موانع

·         جابجايي، انباركردن، استفاده و دفع مواد

·         ابزارهاي دستي و ماشيني

·         جوشكاري و برش

·         كارهاي برقي

·         داربست ها

·         حفاظت از سقوط

·         جرثقيل، بالابرها، آسانسورها، تسمه هاي نقاله و قلاب ها

·         وسايل نقليه موتوري، تجهيزات مكانيكي و عمليات دريايي

·         حفاري ها

·         ساخت بتن و مصالح

·         سازه هاي فلزي

·         تونل ها و شفت ها، كيسون ها، سدهاي خاكي و هواي فشرده

·         عمليات تخريب

·         استفاده از مواد منفجره

·         انتقال و توزيع برق

·         سازه هاي جلوگيري از چپ كردن ماشين آلات و حفاظت ها

·         پله ها، نردبان ها، راهروها

·         عمليات هاي غواصي

·         مواد شيميايي، سمي و خطرناك

·         نگهداري مواد غيرقابل استفاده و قراضه ها

·         هواي فشرده

·         عمليات و فعاليت هاي كاري

·         بهداشت عمومي

·         بهداشت و ايمني سردخانه، آشپزخانه و غذاخوري

·         سرويس هاب بهداشتي، رختكن، محل استراحت و رختشويخانه

·         آب بهداشتي

·         عوامل رواني

·         آموزش هاي ايمني و بهداشتي

 

منبع: مديريت ايمني در كارگاه هاي عمراني، نشريه 447

Comments