ابزار مديريت‎ > ‎HSE‎ > ‎

توجهات لازم در شناسايي و ارزيابي مخاطرات 1

posted Feb 1, 2012, 6:00 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Sep 1, 2012, 11:34 PM ]
 • كار در ارتفاع

  • ايمني داربست

  • كمربند ايمني در كار

  • داربست برجي متحرك

  • استفاده از نردبان

  • سكوهاي كار

  • نرده هاي محافظ

  • كار در پشت بام ها

  • بالابر ها

  • سكوهاي كار بالارونده متحرك

 • ايمني برق

  • تماس با خطوط برق هوايي

  • روشنايي موقت

  • ابزار برقي

  • ايمني اره ها

  • استفاده از اره هاي زنجيري

  • سيستم اتصال زمين

  • ايمني جوشكاري

  • جوشكاري با گاز

  • ايمني سنگ زني

  • استفاده از ابزار و وسايل فشنگي

 • ايمني گازها

  • مخاطرات بخار آب

  • گاز سولفيد هيدروژن

  • گاز نيتروژن

  • گاز منوكسيد كربن

  • گاز دي اكسيد كربن

  • گاز متان

  • گاز آمونياك

  • گاز كلر

 • كار با ماشين آلات

  • ايمني ليفتراك

  • تجهيزات باربرداري

  • تجهيزات و متعلقات باربرداري

  • ريگر

 • انبارداري ايمن

  • جابجايي دستي بار

  • اختلالات آسيب هاي تجمعي

  • ابزار دستي

  • ابزارهاي بادي

 • ايمني آتش

  • پيشگيري از آتش

  • كپسول آتش نشاني

  • كارهاي تخريبي

  • مواد منفجره

 • گودبرداري

 • آفتاب سوختگي

 • پيشگيري از گرمازدگي

 • كار در محيط سرد

 • كنترل جاده و ترافيك

 • ايمني رانندگي

 • وسايل ارتباطي

 • ايمني كار در شب

 • روشنايي

 • ايمني در دفاتر اداري

 • نظم و ترتيب در محيط كار

 • مخاطرات كار با رايانه

 • خستگي مزمن

 • صدا

 • تهويه

 • مالاريا

 • گزيدگي حشرات و جانوران

 • خطرات سم پاشي

 • سيمان و بتن ريزي

 • سرب

 • آزبست

 • حلال ها

 • كپك ها

 • مايعات با قابليت اشتعال بالا

 • حمل و نقل مواد خطرناك

 • ايمني آزمايشگاه

 • شارژ باتري

 • ايمني رنگ كاري و عايق كاري

 • ارتعاش

 • گرد و غبار

 • معاينات شغلي

 • سيلندرهاي گاز تحت فشار

 • ايمني ماشين آلات سنگين

 • ايمني ديگ بخار

 • ايمني تسمه نقاله

 • تسهيلات بهداشتي

 • سند بلاست

 • كارهاي زيرزميني

 • مجاري و لوله هاي فاضلات

 • كار در نزديكي آب

 • آسفالت كاري

 • كمك هاي اوليه

 • برپايي سازه هاي فلزي

 • علايم و نشانه هاي ايمني

 • قفل زدن و برچسب زني

 • كار در فضاي بسته

 • كابل هاي زير زميني

 • تست فشار

 • فيتر

 • ايمني راديوگرافي

 • سوءمصرف مواد

 • ايمني و بهداشت در آشپزخانه

 • مديريت زباله و پسماندها

 • پيشگيري از آلودگي

 • پيمانكاران

برگرفته  از كتاب" HSE براي همه"، انتشارات فدك ايستاتيس، تاليف سعيد عظيمي و رضا اميرنژاد

Comments