بانك آزمون هاي هوش عاطفي


مدیریت محترم، هنگام استخدام کارکنان نکات زیر را مدنظر داشته باشید:
1- به دنبال افرادی باشید که به استراتژی اهمیت می دهند.
2- از داوطلب بخواهید برای یکی از مسایل شناسایی شده سازمان راه حلی درخور ارایه دهد.
3- مدرک دانشگاهی یا علت ترک تحصیل را از داوطلب درخواست نمایید.
4- به دنبال کسی بگردید که ترکیبی از ویژگی های خوب را دارا باشد.
5- افراد خلاق را استخدام کنید. کسانی که مسایل کوچک زیادی می دانند و در مورد مسایل بزرگ کم می دانند و مطالب متفاوتی را مطالعه می کنند.
6- به دنبال کسی باشید که زیاد زندگی کرده باشد. البته سن فرد را مد نظر قرار ندهید. کسانی که جاهای زیادی رفته اند، مطالعات زیادی داشته اند و مواردی از این دست ...
7- افراد کنجکاو، انعطاف پذیر، فروتن، شجاع، استراتژیک و پیگیر و دارای هارمونی را استخدام کنید.
8- هنگام استخدام ایده ها و مسایل غیرقابل پیش بینی و غیر معمول را مطرح کنید و عکس العمل ها و پاسخ ها را ارزیابی کنید. (از نمونه هاي مطرح در اين صفحه استفاده نماييد).

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
اين معما در شركت مايكروسافت براي انتخاب كارشناس شايسته طرح شده است  34k v. 2 May 18, 2011, 9:31 PM حسین صادق‌فر
ċ

View Download
اين اتوبوس به كدام سو در حركت است؟  25k v. 1 Jun 20, 2011, 12:02 AM حسین صادق‌فر
ć
View Download
معماي مطرح در فايل پيوست را حل كنيد  482k v. 2 Nov 28, 2011, 12:09 AM حسین صادق‌فر
Ċ
View Download
آزمون اول راهنمايي  217k v. 1 May 10, 2011, 10:00 PM حسین صادق‌فر
ą

View Download
آزمون يك دانشگاه معتبر  35k v. 1 May 10, 2011, 10:03 PM حسین صادق‌فر
ą

View Download
پاسخ آزمون يك دانشگاه معتبر  34k v. 1 May 10, 2011, 10:03 PM حسین صادق‌فر
ċ

View
  Sep 12, 2012, 9:30 PM حسین صادق‌فر
ċ

View
متن  Apr 28, 2016, 5:44 AM حسین صادق‌فر
ċ

View
  Sep 12, 2012, 9:31 PM حسین صادق‌فر
ċ

View
  Nov 21, 2011, 10:13 PM حسین صادق‌فر
ċ

View
متن  Feb 26, 2015, 10:22 PM حسین صادق‌فر
ċ

View
  Aug 31, 2013, 11:59 PM حسین صادق‌فر
ċ

View
متن  Feb 26, 2015, 11:13 PM حسین صادق‌فر
ċ

View
اينفوگراف  Jul 30, 2011, 12:03 AM حسین صادق‌فر
ċ

View
متن  Feb 26, 2015, 10:22 PM حسین صادق‌فر
ċ

View
اينفوگراف  Sep 12, 2012, 9:47 PM حسین صادق‌فر