نقشه ذهني _ مغزنگاري

posted Jun 4, 2011, 11:23 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jun 5, 2011, 5:04 AM ]


يكي از روش هاي موثر براي دستيابي به ايده هاي ذهني به منظور حل مسايل مختلف، ترسيم نقشه ذهني يا مغزنگاري است. دانستن قواعد مغزنگاري به ما كمك مي كند تا به قضاوت خوبي از آنچه به ذهن متبادر مي شود برسيم.

براي مغزنگاري به تنها چيزهايي كه احتياج داريد داشتن يك موضوع و چند مداد رنگي و يك برگ بزرگ كاغذ سفيد است. از قواعد زير نيز مي توانيد پيروي كنيد:

1- كار مغزنگاري را با در نظر گرفتن يك نماد و يا يك تصوير (به عنوان نمايانگر موضوع اصلي) در وسط صفحه كاغذ شروع كنيد. وقتي از وسط كاغذ شروع مي كنيد، شعال عمل 360 درجه اي داريد.

2- كلمات مهم و كليدي را بنويسيد. اين كلمات نكات اطلاعاتي مهم براي يادآوري و تداعي خلاق هستند.

3- كلمات مهم و كليدي را با خطوطي به هم پيوند دهيد. اين خطوط از مركز تصوير شما نشات مي گيرد.

4- كلمات مهم و كليدي را حروف درشت بنويسيد تا به خوانده شدن آنها كمك كند.

5- در هر سطر تنها يك كلمه كليدي بنويسيد. با اين كار در شرايطي قرار مي گيريد كه تعداد حداكثر تداعي هاي خلاق براي هر كلمه كليدي را پيدا كنيد.

6- كلمات مهم و كليدي را روي خطوط بنويسيد.

7- براي تداعي و تاكيد بيشتر از رنگ ها، تصاوير، ابعاد و حروف اختصاري استفاده كنيد. اين اقدام به شما كمك مي كند تا مطالب را بهتر در ذهن خود حفظ كنيد.

وقتي از مغزنگاري استفاده مي كنيد، به تدريج از امتيازها و فوايد آن آگاه مي شويد. مغزنگاري به شما امكان مي دهد كه در زماني كوتاهتر افكار بيشتري را به روي كاغذ بياوريد و به اين نتيجه مي رسيد كه فكر كردن، كار كردن و حل مساله به مراتب ساده تر مي شود.

به لحاظ نظري يك نقشه ذهني تمامي ندارد. ليكن مي توان گفت نقشه ذهني شما زماني تمام است كه اطلاعات جمع آوري شده، هدف هاي شما را برآورده سازد.

تهيه يك نقشه ذهني به خلاقيت شما كمك مي كند و به قول لئوناردو داوينچي: "روحيه اختراع را در شما سرعت مي بخشد".  لئوناردو براي خلق آثار خود از خاطره و حافظه استفاده مي كرد. پس از آنكه به دقت صحنه اي را تماشا مي كرد، تصويري ديداري از موضوع مي كشيد. بعد به هنگام شب و يا صبح اول وقت، در حالي كه در رختخواب دراز كشيده بود، تصوير را در برابر چشمانش جان مي بخشيد. بعد تصوير ذهني اش را با بهترين نقاشي اش مقايسه مي نمود تا بتواند بهترين تصوير ذهني را براي خود زنده نگه دارد.

نقشه كشي ذهني ابزار بسيار قدرتمندي است كه مي توانيد از آن براي حفظ مطالب و تصاوير در ذهن خود استفاده كنيد.

برگرفته از: كتاب چگونه مانند لئوناردو داوينچي فكر كنيم. ترجمه مهدي قراچه داغي


براي نمونه و درك بهتر مطالب بيان شده به تصوير زير كه يك نقشه ذهني از سبك زندگي فردي است نگاهي بيندازيد و قواعد مغزنگاري را در اين تصوير جستجو كنيد.


Comments