Jam Process

posted Dec 13, 2013, 10:18 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 13, 2013, 10:19 PM ]
این برنامه با ایده آقایان "ماکوس هورمس" و " آدام لارنس" از گروه طراحی - کار - بازی - تجربه و همیاری تعدادی از علاقمندان در کشورهای مختلف در سال 2010 آغاز شد. اولین جم در ایران در اسفندماه 1390 توسط گزارشگر طراحی صنعتی برگزار گردید. در این اینفوگرافیک به مراحل جم اشاره شده است. مطلب کامل همراه با تصویر
Comments