يادداشتي درباره توفان ذهني

posted Mar 14, 2011, 12:42 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:49 PM ]

مديريت محترم احتراما به استحضار مي رساند يكي از مديران محترم دو نكته تجربي خودشان را درباره توفان ذهنی (بارش افکار، بسيج انديشه ها و يا هر نامي كه شما به آن مي دهيد) به شرح زير بيان داشته اند كه خالي از فايده نيست. اميد است مورد استفاده قرار گيرد.

از روش توفان ذهني معمولا براي دو هدف  استفاده می شود:

1- پیدا کردن علل محتمل یک مساله

2- یافتن راه حل یک مساله

حال اگر از توفان ذهنی برای پيدا کردن علت یک مساله استفاده شود نبايد فراموش کنيد كه افراد حاضر در جلسه افراد متخصص و خبره باشند. حضور اعضای کم اطلاع در اين گروه فقط آشفتگی را زیاد می کند.

و اگر قصد پیدا کردن راه حل يك مساله را دارید، افرادي که در كه در جلسه توفان ذهنی شرکت می دهيد نباید متخصص و خبره باشند زیرا این افراد ذهنی جهت یافته دارند. حاضرین این جلسه باید افراد غير حرفه اي باشند که بدون توجه به مشکلات اجرا و با خلاقیت بالا به يافتن راه حل بپردازند (البته صورت مساله باید به دقت برايشان تشريح شود). اما در همین جلسه افراد حرفه ای نيز باید حضور داشته باشند و فقط در سکوت گوش دهند. بهترین راه حل توسط این افراد و در جلسه دیگری بدست خواهد آمد.

 موفق باشید_ نیکا دستور نیکو 

Comments