از اسلایدهای فاصله بگیرید

posted Dec 3, 2012, 10:01 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 3, 2012, 10:03 PM ]
سعی کنید تا جایی که ممکن است خودتان به اسلاید های ارائه نگاه نکنید و در عوض همواره به چشم مخاطب خود نگاه کنید. به جای اینکه صورت خود را به سمت اسلاید ها بگردانید، بگذارید مخاطبین کاملاً صورت شما را ببینند.
این متن کوتاه اما تاثیرگذار را در اینجا خواندم.
Comments