اسلايد پاياني

posted Nov 7, 2012, 10:15 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 7, 2012, 10:22 PM ]

اسلايد پاياني يك ارايه از طريق نرم افزار پاورپوينت (همان اسلايد معروف تشكر از شما به خاطر حوصله اي كه به خرج داديد يا نوشته اي مشابه ...) دغدغه خاطر بسياري از كساني است كه مي خواهند سخنراني خودشان را به كمك نرم افزار پاورپوينت ارايه دهند. امروز هم كه يكي از دوستان از من راجع به اسلايد پاياني ارايه خودش مي پرسيد و باز اين دغدغه ديرينه به سراغ هر دوي ما آمد.

او به دنيال يك جمله يا يك تصوير مناسب و يا تركيبي از اين دو بود و من پيشنهاد كردم جمله يا تصوير مهم نيست و فرقي نمي كند! به نظرم بايد ايده اي متفاوت در پس زمينه اين جمله يا تصوير نهفته باشد. براي اثبات گفته هايم از نشان دادن دو تصوير زير استفاده كردم. (البته اين دو تصوير براي پاورپوينت ايشان مناسب نيست ليكن چون بحث ايده پردازي را به همراه دارد مثالي خوبي بود براي گفته هاي من...)


  در نهايت من پيشنهاد كردم بر خلاف عرف مرسوم در جلسات ارايه بد نيست در اسلايد پاياني به جاي تشكر خشك و خالي و عمومي از همه حاضرين، از كساني كه در اين ارايه خوب همراهي كرده اند تشكر كند. البته تشكري معنا دار، با ذكر نام فرد و دليل يا دلايل لازم براي تشكر از وي...! البته اين دوست خوب به من نگفت كه سرآخر چه خواهد كرد ولي شايد اين پيشنهاد خوبي براي اسلايد پاياني باشد.
Comments