درس‌هایی از استیو جابز برای ارائه و سخنرانی

posted Jul 6, 2012, 10:20 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 26, 2013, 4:14 AM ]

استيو جابز مرحوم هنگام ارايه سخنراني هايش به نكاتي توجه داشت كه وب سايت رسانه هاي امروز در اينجا به آنها اشاره كرده است. اين نكات مطالب مناسبي براي ايده گرفتن هنگام سخنراني در بردارد.


Comments