پیشنهادهایی برای ارایه بهتر اسلایدها

posted Jan 23, 2013, 5:31 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 23, 2013, 5:34 AM ]

حتما شما هم به عنوان یک مخاطب هنگام سخنرانی افرادی که از روی اسلایدهای تهیه شده کار و خواندن بی کم و کاست آنها کار خود را جلو می برند حوصله تان سررفته است و آرزو کردید کاش جای سخنران بودید و ارایه بهتر از او می داشتید. پیشنهادهایی برای ارایه بهتر همیشه می تواند کارساز باشد.

PowerPoint

Comments