آراستگي در فولكس واگن

posted Apr 6, 2011, 10:41 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:03 AM ]

نماهایی از کارخانه فولکس واگن 

قابل توجه مدیرانی که خواهان اجرای نظام آراستگی محیطی (5S) در سازمان خود هستند.
Comments