توصیه ای گرانبها از مدیری باتجربه و آگاه

posted Jan 26, 2014, 12:32 AM by حسین صادق‌فر

جناب آقای مهندس ...

با سلام

لطفاً به کلیه همکاران تاکید فرمائید تا در اجرای نظام آراستگی (فایو اس) و نگهداری دستاورد های حاصله نهایت تلاش و کوشش خود را بنمایند تا نتایج به دست آمده از زحمات همکاران که با راهنمایی و پیگیریهای مستمر آقای مهندس صادق‌فر حاصل گشته است پایدار بماند. نظام آراستگی باید به عنوان یک فرهنگ فارغ از یک دوره زمانی بلکه برای همیشه تداوم یابد. این فرهنگ نه تنها در محیط کار بلکه در تمام محیط ها کاربرد دارد. امید است روز به روز گام های بیشتر و موثر تری در این زمینه بر داشته شود.

با تشکر - ...

مدیر کارخانجات شرکت صنعتی ...

Comments