شما چطوری سیم و کابل ها را مرتب می کنید؟

posted Aug 12, 2013, 6:26 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 12, 2013, 6:28 AM ]

تمیز٬ مرتب و سالم نگه داشتن سیم ها و کابل ها٬ برای برخی مسئله ای از جنس غرور است. اما شاید تصور نکنید که جمع کردن و پیچاندن آنها بدون نظم و با استفاده از روش های عجیب و غریب٬ چقدر می تواند برای سلامت شان مضر باشد. در بیشتر مواقع با شلخته جمع کردن بخش اضافه کابل های مورد استفاده یا کابل هایی که فعلا از شان استفاده نمی کنیم، عمر آنها را کوتاه می کنیم.

در نارنجی برای شما ویدیویی مفید آموزشی آورده شده است که در آن با ۲ روش صحیح جمع کردن سیم و کابل آشنا می شوید. به خاطر داشته باشید که اگر چه به سمت دنیای بی سیم حرکت می کنیم٬ ولی هنوز به آن نرسیده ایم. پس از روش ملوانی جمع کردن سیم ها با آرنج دست بردارید.