جزوه آموزشی و کاربردی فایو اس

posted Dec 30, 2012, 11:56 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 31, 2012, 12:18 AM ]

از دو تصویر زیر بعنوان جزوه آموزشی کاربردی برای کارکنان حوزه اداری سازمان استفاده نمایید.

(برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ تر روی تصاویر کلیک کنید).

 
Comments