ابزاري براي آراستگي دسكتاپ رايانه شما

posted Feb 17, 2012, 10:05 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 17, 2012, 10:05 PM ]

شايد بسياري فكر كنند نظام آراستگي تنها براي كارخانه ها و محيط كار آنها كاربرد دارد ولي اين گونه نيست. نرم افزار فنس كه در اين قسمت مشاور مديريت آن را معرفي مي نمايد مي تواند ابزار مناسبي براي آراستگي دسكتاپ كامپيوتر مديراني باشد كه وقتي نگاهي به دسكتاپ آنها مي اندازي سرگيجه مي گيري...!

اين ابزار به شما كمك مي كند فايل ها و پوشه هاي قرار گرفته روي دسكتاپ خود را با دسته بندي و نامگذاري مورد نظر چيدمان كرده و در صورتي كه نخواسته باشيد آنها را مشاهده كنيد تنها با دو كليك پشت سر هم صفحه دسكتاپ شما از وجود تمام آنها خالي مي شود بدون اينكه فايلي حذف شود.

براي دريافت نسخه رايگان اين نرم افزار به اينجا رجوع كنيد.


Comments