دسکتاپ خودتان را فنس کشی کنید

posted Mar 13, 2013, 8:18 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Mar 14, 2013, 5:22 AM ]
بسیاری از اوقات وقتی صحبت از نظام آراستگی و اجرای فایو اس در سازمانی می شود همه به دنبال ایجاد و مدیریت آراستگی تنها در محیط کاری پیرامون خود می‌شوند غافل از اینکه یکی از محیط های کاری که اکنون بسیاری از ما بخش عمده ای از وقت کاری و حتی زندگی مان را در این محیط صرف می کنیم دسک تاپ کامپیوتر‌مان است ...!
در یکی دیگر از بخش های همین قسمت مشاور مدیریت به معرفی برنامه بسیار کاربردی فنس (که نسخه رایگان نیز دارد) پرداخته است بنابراین باز هم پیشنهاد می کنم برای ایجاد آراستگی در محیط دسکتاپ خودتان از این برنامه حتما استفاده نمایید.