آراستگي و روز ملي چين

posted May 6, 2011, 10:08 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 8, 2013, 6:10 AM ]

تصاویر فایل پیوست نهایت نظم و انضباط و ممارست ارتش چین را نمایش می دهد. واقعا تصور این همه انضباط و تحمل دشواری های آن تقریبا غیر ممکن است. به نظر شما این گونه نیست؟ برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.  منبع: ایمیل یکی از دوستان