آلبوم تصاوير نظام آراستگي

posted Mar 1, 2011, 10:31 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:01 AM ]
مشاور مدیریت آلبوم تصاویر نظام آراستگی محیطی 5S  را منتشر کرد. مجموعه تصاویر مرتبط با مقوله نظام آراستگی محیطی 5S  برای اولین بار در وب سایت مشاور مدیریت منتشر گردید. این مجموعه تصاویر از منابع مختلف گردآوری شده است و برای مدیرانی که تصمیم دارند نظام آراستگی محیطی را در محل سازمان خود طرحریزی و پیاده سازی نمایند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای دانلود این آلبوم اینجا کلیک کنید.
 
Comments