آراستگي سيم و كابل هاي تجهيزات كامپيوتري

posted Jul 28, 2012, 9:13 PM by حسين صادق‌فر   [ updated Jul 28, 2012, 9:16 PM ]

در فايل پيوست تصاوير جمع آوري شده است كه به خوبي نحوه آرايش و ساماندهي سيم و كابل هاي تجهيزات كامپيوتري را نشان مي دهد. 


ć
حسين صادق‌فر,
Jul 28, 2012, 9:13 PM
Comments