توجه جدی مدیرعامل به مباحث سیستمی

posted Feb 16, 2015, 7:15 AM by حسین صادق‌فر
بسمه تعالی
قابل توجه کلیه همکاران 
با سلام
با توجه به گزارش جناب آقای صادق فر مشاور محترم سازمانی شرکت، فعالیت و همکاری برخی از واحدها، مدیران و همکاران با مشاور محترم کم یا نبوده، طی این نامه به عرض کلیه همکاران محترم می رساند از تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ به مدت ۱۰ روز چنانچه فعالیت و همکاری افراد ذکر شده در زیر شروع ومرتب نگردد، در ابتدا تذکر همراه با کسر حقوق و در نهایت مانع از ادامه همکاری فرد با مجموعه خواهد شد.
شایان ذکر است با توجه به پیشرفت مجموعه وگسترده شدن فعالیت ها و رشد سطح حرفه ای شرکت ، نداشتن هماهنگی و سیستمی نشدن فعالیت ها و عملکرد ها مانع رشد مجموعه می شود و شرکت به هیچ عنوان اجازه همکاری فردی که مانع از رشد شرکت به هر دلیلی (از جمله کم کاری، نامرتب بودن، عدم هماهنگی با سایر واحدها و مشاوران و...) می شود را نمی دهد. امید است با رعایت موارد اعلام شده و اجرای برنامه و سیاست های شرکت و همکاری و استفاده از تجربیات مشاورین محترم مجموعه به سمت یک پارچه شدن و استفاده از تکنولوژی های مدیریتی، اجرایی و تجارت نوین مسیر پیشرفت را هموار سازد.
Comments