نامه ای استراتژیک

posted Jan 10, 2015, 5:11 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 10, 2015, 5:13 AM ]
جناب آقای دکتر ....
ریاست محترم بیمارستان ...
باسلام و احترام
من اخیرا چندماهی هست به عنوان مشاور اعتباربخشی با آن بیمارستان محترم همکاری دارم. دو جلسه ای هم خدمت جنابعالی رسیدم که البته فرصت نشد که گپ و گفتی مدیریتی با هم داشته باشیم. از سوی دیگر گرفتاری بیش از پیش شما نیز مجالی برای تعامل بیش از این را میسر نساخته است. از این رو مناسب دیدم از طریق تبادل چند ایمیل کمی با شما به گفتگو بنشینم. 
حتما می دانید یکی از مهمترین اسنادی که مدیران ارشد برای سازمان های تحت امرشان تدوین می کنند سند استراتژیک است و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه تفکر استراتژیک از سوی مدیر ارشد سازمان اولویت دارترین مشغولیت ذهنی باشد. من در این چند ماه که با فضای بیمارستان آشنا شدم دریافتم که تفکر استراتژیک در بیمارستان نمود چندانی ندارد به همین خاطر تا کنون در تدوین سند راهبردی بیمارستان تعلل داشته ام و تنها اطلاعاتی که از شما خواسته شده است اظهار نظر درباره سوات (نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدها) بوده است. ولی به نظر می رسد اگر شما صلاح بدونید با مراوده ای که خواهیم داشت تدوین این سند را فارغ از الزامات اعتباربخشی و به عنوان یک کار مدیریتی شاخص شروع کنم. 
بیش از این وقت شما را نمی گیرم و در پایان توصیه می کنم مقاله پیوست را مطالعه فرمایید. نکاتی که در این مقاله آمده است می تواند شروعی خوب برای تدوین سند راهبردی بیمارستان باشد.
Ċ
حسین صادق‌فر,
Jan 10, 2015, 5:11 AM