آسیب محیط های بسته

posted Jun 12, 2015, 9:04 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jun 12, 2015, 9:07 PM ]
جناب آقای مهندس صادق فر؛
با احترام
از اینکه جنابعالی در کنار اینجانب و گروه واحد فنی کارخانه قرار دارید،سپاسگزارم. بی شک حضور شما خدمات موثر و مفیدی را برای شخص اینجانب رقم زده است. از آنجایی که حضور در محیط های بسته و محدودی همچون موقعیت اینجانب، فرصت بروزرسانی را از فرد می گیرد، قطعا ورود اطلاعات بروز شما از فضای پر از پیشرفت و موضوعات نو و تازه؛ شانس مناسبی برای عدم توقف در جایگاه کنونی است.
لطفا اینجانب را نیز شریک فرمایید.

علیک سلام آقای مهندس ... گرامی
من از سالی که همکاری ام را با ... شروع کردم شما را یکی از همکاران صاحب اندیشه یافتم که همیشه دوست داشتم این همکاری برای بکارگیری تمام ابزارهای مدیریتی در کنار دانش فنی که شما دارید به خوبی و مستمر ادامه داشته باشد که الحمدالله تا کنون نیز این گونه بوده است. البته از سال اول همکاری من با شرکت همیشه این بلاتکلیفی برایم بوده است که شرکت تا چه زمانی همکاری با من را ادامه خواهد داد چرا که پیاده سازی ابزارهای مدیریت در شرکتی که به شیوه سنتی اداره می شود نمی تواند زیاد ملموس باشد و این پتانسیل مهمی برای قطع همکاری در هر لحظه ای می تواند باشد. البته در تمام این چند سالی که در شرکت .... حضور دارم، تلاش کرده ام بکارگیری ابزارهای مدیریتی را با نتایج ملموس همراه سازم تا به چشم نیز بیاید.
اکنون یکی از خوشبختی های من در شرکت این است که در حال پیاده سازی تعدادی از این ابزارهای مدیریتی در واحد تحت امر جنابعالی هستیم که اگر همچون گذشته نتایج غیر ملموس آن از طریق حوزه مدیریت جنابعالی به تصمیم گیرندگان شرکت منعکس شود در تداوم مسیری که نقشه راه آن را طراحی کرده ایم موثر خواهد بود. 
بازهم از همراهی صمیمانه و موثر جنابعالی سپاس دارم و مطمئن باشید هر آنچه در حوزه مدیریت به عنوان دانش و حتی تجربه کسب کرده ام بی دریغ در اختیار شما قرار خواهم داد چرا که تنها با بکارگیری آنها موفقیت برای من، شما و واحد فنی به ارمغان خواهد آمد.