استانداردهای بین المللی برای ایجاد اعتماد جهانی

posted Oct 10, 2011, 12:41 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 10, 2011, 12:42 AM ]

مدیریت محترم، روز جهانی استاندارد هر ساله در تاریخ 14 اکتبر جشن گرفته می شود. شعار روز جهانی استاندارد برای سال 2011 عبارت است از،" استانداردهای بین المللی – ایجاد اعتماد جهانی". پیام روز جهانی استاندارد توسط روسای سازمان های ISO، IEC و ITU امضاء شده است. متن کامل پیام و پوستر منتشر شده از سوی سازمان ایزو برای روز جهانی استاندارد در سال 2011 را از اینجا دریافت نمایید.

متن کامل این خبر که از وب سایت سازمان ایزو ترجمه شده است در اینجا قرار دارد.

Comments