رای گیری برای پیش نویس نهایی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ شروع شد

posted Jul 13, 2015, 8:49 PM by حسین صادق‌فر

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به مرحله نهایی فرایند بازنگری رسیده است. کشورهای عضو سازمان ایزو تا پیش از ۹ سپتامبر ۲ ماه فرصت دارند به پیش نویس نهایی این استاندارد رای دهند.
یک رای گیری پیش از این روی پیش نویس اولیه ایزو ۹۰۰۱ انجام شد و در نوامبر ۲۰۱۴ توسط حدود ۹۰ درصد اعضا مورد تایید قرار گرفت، اما کارگروه مربوطه حدود ۳۰۰۰ نظر به همراه پیشنهاد برای بهبود دریافت کرد. از آن پس کارگروه تدوین این استاندارد دوبار در ایرلند و لیتوانی جلسه برگزار کرده است و بحث و گفتگوهای آنلاین زیادی نیز برای تحلیل و تصمیم گیری در مورد نظرات و پیشنهادهای دریافت شده صورت گرفته است. رییس زیرگروه بازنگری استاندارد می گوید بر این اساس تغییرات جزیی در آخرین پیش نویس صورت گرفته است و انتظار می رود در سپتامبر ۲۰۱۵ نسخه نهایی منتشر شود. 
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ با بیش از ۱.۱ میلیون گواهینامه صادر شده در سراسر جهان یکی از شناخته شده ترین استانداردها سازمان ایزو است. این استاندارد نیازمندیهایی را دربر می گیرد که به سازمان ها کمک می کند تا اثبات کنند که به مشتریانشان محصول و خدمتی با کیفیت خوب و پایدار ارایه می نمایند. همچنین استاندارد ایزو ۹۰۰۱ چارچوبی را تامین می نماید که به ساده سازی فرایندها به منظور بهبود اثربخشی آنها کمک می نماید. این استاندارد برای هر سازمانی با هر نوع و اندازه که ای که داشته باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.  این متن ترجمه بخشی از خبر سازمان ایزو در این خصوص است.
Comments