New ISO brochure

posted May 16, 2011, 6:23 AM by حسین صادق‌فر   [ updated May 16, 2011, 6:25 AM ]

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند سازمان بین المللی ایزو اخیرا سندی را برای تشریح مزایای مشارکت مصرف کنندگان در توسعه استانداردها و چگونگی دستیابی به این مشارکت منتشر ساخته است.

مشارکت مصرف کنندگان - چرا و چگونه عنوان این سند است و شما می توانید آن را از اینجا دریافت نمایید.این مطلب ترجمه بخشی از آخرین خبر سازمان ایزو با عنوان "استانداردها بهتر کار می کنند وقتی مصرف کنندگان به توسعه آنها کمک کنند" است که متن کامل و اصلی آن اینجا منتشر شده است.

Comments