ISO Survey now available for free download

posted Dec 14, 2012, 9:32 PM by حسین صادق‌فر

سازمان ایزو اخیرا نتایج ارزیابی خود را از گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت به صورت رایگان منتشر کرده است. خلاصه ای از آمار این ارزیابی در جدول زیر نشان داده شده است.


ISO Survey 2011 figures


در زمینه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ مطالب ارایه شده از سوی سازمان ایزو خواندنی است:

گواهینامه های استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در تمام جهان بعنوان تضمینی برای قابلیت تامین کنندگان در چرخه تامین و به منظور تامین رضایت بخش نیازمندی های کیفیت و همچنین افزایش رضایتمندی مشتری در ارتباطات تامین کننده - مشتری بکارگرفته می‌شود.

تعداد گواهینامه های صادره در ۱۸۰ کشور دنیا کاهش ۱٪ (۶۸۱۲ گواهینامه) در صدور آنها از سال ۲۰۱۱ نسبت به سال گذشته آن را نشان می دهد. سه کشور چین، ایتالیا و ژاپن بیشترین مجموع گواهینامه های صادره را داشته در حالی که سه کشور ایتالیا، چین و رومانی بیشترین رشد در تعداد گواهینامه های صادره در ۲۰۱۱ را داشته اند.

این متن ترجمه آخرین خبر سازمان ایزو است. متن کامل آن را اینجا مطالعه نمایید.

Comments