اتحادیه اروپا حامی ایزو 26000

posted Dec 6, 2011, 10:50 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 6, 2011, 10:50 PM ]

مدیریت محترم، استاندارد ایزو 26000 سازمان ایزو یکی از سه سندی است که اتحادیه اروپا بعنوان رهنمود برای بنگاه های اقتصادی اروپا و به منظور برآورده ساختن تعهد آنها به مسئولیت های اجتماعی توصیه کرده است.

اتحادیه قصد دارد میزان تعهد بنگاه های اقتصادی که بیش از 1000 کارمند دارند را به نحوه بکارگیری مسئولیت های اجتماعی شان مورد پایش قرار دهد و بدین منظور از خطوط راهنمای مطرح در ایزو 26000 استفاده خواهد کرد.

مطابق این استاندارد بین المللی آگاهی و اصالت عملکرد یک سازمان در حوزه مسئولیت های اجتماعی باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

  • مزیت رقابتی
  • شهرت
  • توانایی اثرگذاری و نگهداری کارکنان، مشتریان یا مصرف کنندگان
  • حفظ و نگهداری دلگرمی، تعهد و بهره وری کارکنان 
  • نگاه به سرمایه گذاران، صاحبان، اهداکنندگان، حامیان و انجمن ها مالی
  • ارتباط بین شرکت ها، دولت ها، رسانه ها، تامین کنندگان، مشتریان و انجمن ها رسمی

این متن ترجمه بخشی از آخرین خبر منتشر شده سازمان ایزو است. برای مطالعه متن کامل آن بهاینجا مراجعه نمایید.

Comments