ISO 10845

posted Mar 11, 2011, 9:42 PM by حسین صادق‌فر

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند عرضه سری جدید استانداردهای ایزو به عنوان ابزار عملی به منظور رقابت جوانمردانه، کاهش احتمال سوء استفاده و بهبود پیش بینی پذیری پیامدهای تدارکات در عرصه ساخت و سازهای بین المللی می باشد.

استاندارد ایزو 10845 با عنوان مجموعه استانداردها برای تدارکات ساخت و سازها، که دربرگیرنده هشت قسمت است به سازمان ها کمک می کند تا یک سامانه تدارکات جوانمردانه، منصفانه، شفاف، قابل رقابت و سودمند را پیاده سازی نمایند. این استانداردهای بین المللی برای هر دو حوزه سازمان ها دولتی و خصوصی و تامین کنندگان اصلی آنها در سطح بین المللی طراحی شده اند تا سامانه های تدارکات خود را با بهترین جنبه های بین المللی تنظیم نمایند.

این متن ترجمه بخشی از جدیدترین خبر سازمان ایزو است و شما می توانید متن اصلی آن را در اینجا مطالعه نمایید. 

Comments