ایزو ۱۴۰۰۱ را ارزیابی کنید

posted Feb 27, 2013, 7:09 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 27, 2013, 7:10 AM ]

سازمان ایزو از کاربران استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو ۱۴۰۰۱) درخواست کرده است در یک ارزیابی آنلاین مشارکت نمایند. این ارزیابی به منظور توسعه کارشناسانه ویرایش بعدی این استاندارد که انتظار می رود در سال ۲۰۱۵ منتشر شود، طرحریزی شده است.

متاسفانه این ارزیابی به زبان پارسی در دسترس نیست ولی شما می توانید در این ارزیابی به زبان انگلیسی یا دیگر زبان هایی مطرح شده مشارکت نمایید. خبر کامل این ارزیابی نیز در وب سایت سازمان ایزو منتشر شده است.


Hand holding a tree
Comments