گواهینامه های ایزو 9001 صدر نشین بیش از یک میلیون گواهینامه

posted Oct 25, 2010, 11:37 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 27, 2010, 10:48 PM ]

مديريت محترم، خوب است بدانید آقای راجر فراست رییس خدمات ارتباطی، بازاریابی، ارتباطات و اطلاعات سازمان بین المللی ایزو در خبری که اخیرا در وب سایت ایزو منتشر شده است می گوید: گواهینامه های ایزو 9001 صدر نشین بیش از یک میلیون گواهینامه است و سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و مدیریت امنیت اطلاعات به دنبال آن مطرح هستند. نتایج نظرسنجی میزان صدور گواهینامه های ایزو در سال 2009 نشانگر آن است که گواهینامه ایزو 9001 بعنوان یک معیار جهانی برای الگوسازی مدیریت کیفیت صدر نشین یک میلیون گواهینامه صادره است و گواهینامه های ایزو 22000 برای مدیریت ایمنی مواد غذایی و ایزو 27001 برای مدیریت ایمنی سیستم های اطلاعات در ادامه این فهرست قرار دارند.

 

نقطه نظرات سازمان ایزو در مقدمه نظرسنجی منتشر شده بیان می کند که گواهینامه های ایزو 9001 با 8% رشد در مقایسه با رشد 3% آن در سال 2008 اثبات کننده اهمیت ایزو 9001 در زنجیره های تامین جهانی بوده و بعنوان یک الگوی پیشگام محسوب می گردد که باعث ایجاد و رشد و نمو استانداردهای بعدی سیستم مدیریت شده است.

ایمنی زنجیره تامین مواد غذایی یک اولویت جهانی است. گواهینامه های ایزو 22000 حداقل به 13881 نسخه در 127 کشور و اقتصاد رسیده است که نشانگر رشد 69% است. افزایش اهمیت دادن سازمان ها به امنیت اطلاعات نیز باعث افزایش رشد 40 ٪ صدور گواهینامه های ایزو 27001 به تعداد 12934 نسخه در 117 کشور دنیا بوده است.

وضعیت صدور سایر گواهینامه های استانداردهای ایزو را می توانید در اینجا مطالعه نمایید.

در ضمن به توصیه مهم سازمان ایزو در رابطه با صدور گواهینامه های مختلف به شرح زیر نیز دقت فرمایید. دریافت گواهینامه انطباق، یک الزام استانداردهای خانواده ایزو نیست و سازمان ها می توانند بدون این گواهینامه، سیستم مدیریتی خود را پیاده سازی نمایند.

Comments