آغاز به کار پورتال جدید جستجوی اینترنتی ایزو

posted Mar 4, 2012, 9:50 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Mar 4, 2012, 9:51 PM ]
سازمان ایزو آغاز به کار پورتال جدید جستجوی اینترنتی ایزو به نشانی www.iso.org/obp/ui را اعلام می‌دارد. این اقدام ایزو قدم دیگری برای اجرای فناوری های برتر و نشر استانداردهای بین المللی است. براساس زبان XML، هدف از طراحی این پورتال جدید ارزیابی آسان تر، سریع تر و بهتر برای استفاده مطالب استانداردهای ایزو است
Comments