سازمان ایزو و تقویت همکاری با سازمان جهانی بهداشت حیوانات

posted Jul 17, 2011, 10:13 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 17, 2011, 10:15 PM ]

مدیریت محترم، ایزو و سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) در تاریخ 6 ژولای 2011 یک توافقنامه همکاری برای استانداردهای بین المللی مرتبط با تجارت حیوانات و محصولات مشتق از آنها را امضا کردند. توافقنامه ISO-OIE در دبیرخانه مرکزی سازمان ایزو در ژنو سوییس بین دبیرکل ایزو و مدیر کل OIE امضاء شد. متن کامل این خبر را در اینجا مطالعه نمایید.


Comments