ويديوي پرسش و پاسخ هاي ISO

posted Dec 23, 2010, 12:27 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 8, 2011, 10:04 PM ]

مديريت محترم، احتراما به استحضار مي رساند سازمان ایزو به تازگی دو فیلم جدید منتشر كرده است. يكي در براي استفاده عمومي و ديگري براي سازمان هاي خصوصي و دولتي كه چگونگي ارتباط برقرار كردن با استانداردها براي کمک به مردم در تمام جنبه های زندگی روزانه آنها را بيان مي نمايد و ابزاری برای کمک به سازمان ها به منظور بهبود تمام جنبه های عملیات آنها است.

فیلم های جدید ياد شده پاسخ هايي روشن به این پرسش است که استانداردهای ایزو چگونه به حل مسايل روزمره و بهبود کیفیت زندگی برای عموم مردم كمك مي كند و ارايه دهنده ابزارهايي عملی برای کمک به کسب و کار و رهبران دولت ها در مقابله با چالش ها و دستیابی به اهداف خودشان است.

در ویدیويي كه برای عموم مردم است، اين گونه آمده است كه: "ایزو ایجاد كننده اعتماد به نفس: برای امروز، فردا و برای آینده". در حالی که در ویديو کسب و کار و دولت با اين پيام به پایان می رسد: "ایزو با به خدمات گرفتن راه حل های جهانی براي چالش های جهانی امروز، فردا و آینده، رهبران را از مسايلی که سبب بیداري هاي شبانه به خاطر سخت كار كردن مي گردد دور نگه  مي دارد." اصل اين خبر را اينجا مطالعه نماييد. 

Comments