استاندارد جديد ايزو 19011 ارزش افزوده اي بر مميزي هاي سيستم مديريت

posted Dec 6, 2011, 11:01 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 6, 2011, 11:05 PM ]

سازمان ايزو ويرايش جديدي از استاندارد ايزو 19011 كه استاندارد مميزي است را منتشر ساخته است. بكارگيري اين استاندارد سبب صرفه جويي در پول، زمان و منابع را از طريق رويكردي يكسان به مميزي هاي سيستم هاي چندگانه مديريتي دارد.

در فضاي كسب و كار امروزي سازمان هاي زيادي تعدادي از سيستم هاي مديريت مانند كيفيت، زيست محيطي، خدمات فناوري اطلاعات و امنيت اطلاعات را به صورت بهم پيوسته مورد استفاده قرار مي دهند. بنابراين چنين سازمان هايي مي خواهند مميزي هاي اين سيستم ها را به صورت هماهنگ و در موارد مقتضي، تركيب شده اجرا نمايند.

استاندارد ايزو 19011 ويرايش 2011 با عنوان خطوط راهنما براي مميزي سيستم هاي مديريت در مقايسه با ويرايش 2002 اين استاندارد كه تنها براي استاندارد ايزو 9001 (كيفيت) و ايزو 14001 (زيست محيطي) بود، توسعه يافته تا به درستي تفكر و پيچيدگي مميزي استانداردهاي چندگانه سيستم هاي مديريت را منعكس نمايد.

اين متن ترجمه آخرين خبر سازمان ايزو است. متن كامل خبر را در اينجا مطالعه فرماييد.

 

 

Comments