استانداردهای ایزو ساده تر، تندر و بهتر با فناوری اطلاعات

posted Dec 11, 2011, 10:50 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 11, 2011, 10:54 PM ]

موضوع اولین گردهمایی فناوری اطلاعات که توسط سازمان ایزو ترتیب داده شد عبارت بود از اینکه فناوری اطلاعات چگونه می تواند به توسعه استانداردهای ایزو به صورت ساده تر، تندتر و بهتر کمک کند. این گردهمایی در سه روز با حضور بیش از 80 شرکت کننده و کارشناس از 35 کشور برگزار گردید. آنها در این گردهمایی درباره موارد زیر به گفتگو پرداختند:

- حرکت فناوری اطلاعات که سبب توجه به فرصت هایی برای سازماندهی استانداردها به منظور در نظر گرفتن تمرکز بر مشتریان، محصولات و فرایندها شده است.

- چگونگی فهم بهتر ابزارها و خدمات فناوری اطلاعات که ایزو پیشنهاد می دهد، میزان تاثیر آنها روی پروژه های جاری و چگونگی کمک شان به بهبود کمک به مشتریان، ایجاد محصولات استاندارد شده جدید و مشارکت در کوتاه کردن مدت زمان توسعه،.... متن کامل این خبر را اینجا مطالعه نمایید. 

Comments