نظرسنجي سازمان بين المللي ISO از كاربران ايزو 9001

posted Nov 12, 2010, 9:08 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 22, 2010, 11:05 PM ]

مديريت محترم احتراما به استحضار مي رساند سازمان بين المللي ايزو تصميم دارد يك نظر سنجي از كاربران موجود و بالقوه استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008 را در سراسر جهان انجام دهند. اين نظر سنجي به منظور بهينه كاوي مديريت كيفيت و جمع آوري بازخوردها است تا به كمك آنها بتواند براي بهبود استاندارد ياد شده و تغييرات مورد نياز آن تصميم گيري نمايد.

طبق قوانين ISO تمام استانداردهاي منتشر شده بايد حداقل هر پنج سال يكبار مورد تجديد نظر قرار گيرند تا مشخص گردد كه اين استانداردها مورد تاييد هستند، بايد بازنگري شده يا از دور خارج شوند.

با مراجعه به نشاني زير مي توانيد در اين نظرسنجي مشاركت نماييد:

www.iso.org/tc176/sc2/ISO9000UserSurvey

كاربران مي توانند تجارب و هر گونه مساله اي كه درباره نظرسنجي برخط (online) دارند يا كساني كه مايل هستند به صورت غير برخط در نظرسنجي شركت داشته باشند مراتب را از طريق رايانامه زير در ميان بگذارند:

TFUS.Survey@googlemail.com

كاربراني كه غير برخط در نظرسنجي شركت مي كنند يا پرسش هاي عمومي دارند مي توانند با رايانامه زير در تماس باشند:

Charles.Corrie@bsigroup.com

نظرسنجي ياد شده به 11 زبان عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، پرتغالی، روسی و اسپانیایی انجام مي پذيرد.

اين متن ترجمه بخش اول خبري است كه "راجر فراست" در  وب سايت سازمان بين المللي استاندارد منتشر ساخته است و شما مي توانيد متن اصلي و كامل آن را در اينجا مطالعه فرماييد. در همين رابطه مقاله اي كه توسط مشاور مديريت منتشر شده است را در اينجا مطالعه نماييد.

Comments