منافع گزارش شده ایزو 50001

posted Jul 27, 2011, 10:22 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 27, 2011, 10:24 PM ]

مدیریت محترم، در این مقاله که بر روی وب سایت سازمان ایزو منتشر شده است جمعبندی تجارب پنج سازمانی که برای پیاده سازی ایزو 50001 انتخاب شده بودند ثبت شده است. این سازمان ها شرکت هایی از کشورهای چین، فرانسه، هند، تایوان و اتریش هستند.

این سازمان ها در گزارش های خود از منافع زیادی که به سبب پیاده سازی ایزو 50001 کسب کرده اند سخن به میان آورده اند. مواردی مانند کاهش چشمگیر مصرف برق، انتشار کربن، هزینه های انرژی و منافعی برای گیاهان، جامعه و محیط زیست از جمله مزایایی هستند که تشریح آنها در این مقاله به چشم می خورند.

این متن ترجمه بخشی از جدیدترین خبر سازمان ایزو است. متن کامل خبر در اینجا قابل دسترس است.

Comments