استاندارد جدید ایزو برای خدمات آموزشی

posted Dec 28, 2010, 10:20 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 28, 2010, 10:24 PM ]

مدیریت محترم، خوب است بدانید که استاندارد جدید ایزو به بهبود کیفیت عرضه آموزش و تحصیلات غیر رسمی، مانند آموزش های حرفه ای، آموزش های مادام العمر و آموزش های سازمانی در بازارهای جهانی کمک می نماید.

ایزو 29990:2010، با عنوان "خدمات آموزش غیر رسمی آموزش و پرورش و آموزش – نیازمندی های اساسی برای ارایه دهندگان خدمات" سبب افزایش شفافیت شده و اجازه می دهد در مقیاس جهانی مقایسه ای برای خدمات آموزشی، بعنوان یک جایگزین با حمایت مجامع بین المللی به جای انواع بسیار متنوعی از خدمات ملی و استانداردهای مدیریت که در حال حاضر در زمینه یادگیری غیر رسمی وجود دارد، صورت گیرد.

دانش به یک عامل کلیدی در مدیریت موفق شرکت های بزرگ در سراسر جهان تبدیل شده است و ارایه خدمات آموزشی به طور فزاینده ای به عنوان یک کسب و کار خدمات گرا شناخته می شود. اهمیت اقتصادی رو به رشد یادگیری دانش در جامعه جهانی، فرصت های جدید اقتصادی از جمله فعالیت برای ارایه خدمات انتفاعی یادگیری را بوجود آورده است. در نتیجه تضمین کیفیت یک مساله بسیار مهم در این وادی محسوب می شود.

هدف ایزو 29990:2010 ارایه یک الگوی عمومی برای عمل و عملکردهای حرفه ای کیفیت است و یک مرجع مشترک برای ارایه دهندگان خدمات آموزشی (LSPs) و مشتریان آنها در طراحی، توسعه و ارایه آموزش، تحصیلات و توسعه غیر رسمی است.

استاندارد تمرکز بر یادگیرنده و نتایج حاصل از فرآیند یادگیری دارد و بر طیف گسترده ای از گزینه های موجود برای ارایه خدمات یادگیری تاکید می نماید. در این استاندارد به معیارهای صلاحیت ارایه دهندگان خدمات آموزشی اشاره شده است و به سازمان ها و اشخاص حقیقی ارایه دهنده خدمات آموزشی کمک می کند تا بتوانند نیازمندی ها و انتظارات خود را برای صلاحیت و توانایی توسعه را برآورده نمایند. این مطلب ترجمه بخشی از خبر جدید سازمان ایزو است که اصل آن در اینجا آمده است. 

Comments